Bakkegaards marker nær gården

Kontakt os for at høre mere

Landbrug i Korsør

På Bakkegaard beskæftiger vi os med to dele: Svineproduktion og landbrug. Vi har marker nær gården, der svarer til ca. 600 ha, hvor vi dyrker korn til foderproduktionen til vores grise samt de tre afgrøder frøgræs, raps og sukkerroer. Vi laver vores markarbejde selv og har egne maskiner til arbejdet. 

Vores afgrøder

Udover dyrkning af korn til eget forbrug, dyrker vi tre afgrøder: Frø, raps og sukkerroer.

Alle tre afgrøder er vigtige for det danske samfund og bliver anvendt til foder, græsplæner, olieproduktion og sukkerproduktion. Det er bl.a. det danske klima, der gør, at netop disse tre afgrøder er gode at dyrke i Danmark. 

På Bakkegaard laver vi alt vores markarbejde selv og med brug af vores egne maskiner. Derudover ejer vi et maskinselskab sammen med en god kollega, hvor vi deles om nogle landbrugsmaskiner, så de bliver udnyttet på bedste vis.

Du kan finde en maskinliste over vores fællesmaskiner samt Bakkegaards egne maskiner på denne side.

Om Bakkegaards marker

Bakkegaard Svineproduktion er beliggende lidt uden for Korsør i byen Tjæreby. Udover svineproduktion dyrker vi foder til vores grise, frøgræs, raps og sukkerroer. 

Bakkegaard er en familieejendom, som har været i familien i over 50 år. Siden 1966 har vi kørt svineproduktion og landbrug på gården, hvor Michael Lundgaard Nielsen overtog driften af gården efter sin far i 2001.

600 hektar marker

Vi driver ca. 600 hektar marker. Vi laver alt vores markarbejde selv, hvilket vil sige, at vi bruger vores egne maskiner, når markerne skal sås, gødes og høstes. 

Udover at bruge vores maskiner til vores egne marker, tilbyder vi også maskinstationskørsel til andre gårde.

Kontakt os for mere information

Du er velkommen til at kontakte Bakkegaard Svineproduktion, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores svineproduktion og landbrug. Vi ser frem til din henvendelse.