Om markerne

Nedenfor kan du læse lidt om Bakkegaard og markerne.

Bakkegaard og vores marker

Bakkegaard Svineproduktion er beliggende lidt uden for Korsør i byen Tjæreby, hvor vi på hjemmeadressen har vores sohold og moderdyr. Udover svineproduktion dyrker vi også foder til vores grise, frøgræs, raps og sukkerroer. 

Bakkegaard er en familieejendom, som har været i familien i over 50 år. Siden 1966 har vi kørt svineproduktion og landbrug på gården, hvor Michael Lundgaard Nielsen overtog driften af gården efter sin far i 2001. Han har dermed hele sit liv beskæftiget sig inden for branchen med svineproduktion og landbrug. Vi har 3. generation klar i kulissen, nemlig sønnen Mads, som forventes at træde til inden for en kort årrække.

I dag beskæftiger Bakkegaard 7 mand i svineproduktionen og 3 mand i marken.

Landbrug i Korsør

Gården ligger i den lille by Tjæreby lidt uden for Korsør. Vores marker ligger tæt på gården, hvor vi dyrker korn til vores grise, frøgræs, raps og sukkerroer. 

Størrelse

Vi driver ca. 600 hektar marker på Bakkegaard. Vi ejer ikke alle markerne selv, men forpagter jorden og sørger for sunde marker med gode afgrøder.

Egne maskiner

På Bakkegaard laver vi alt vores markarbejde selv. Det vil sige, at vi har egne maskiner, og derudover tilbyder vi maskinstationskørsel til andre gårde.

Brug af maskiner på bedste vis

På Bakkegaard laver vi alt vores markarbejde selv. Det vil sige, at når markerne skal sås, gødes og høstes, bruger vi vores egne maskiner til arbejdet. 

Vi ejer et maskinselskab sammen med en god kollega, der bor tæt på Bakkegaard, hvor vi sammen deles om landbrugsmaskinerne. På den måde får vi udnyttet maskinerne bedre, og vi er flere mennesker om de givne landbrugsopgaver.

Udover at bruge vores maskiner til vores egne marker, tilbyder vi også maskinstationskørsel til andre gårde. Kontakt os gerne for at høre mere om vores tilbud inden for maskinstationskørsel. 

Vores afgrøder

På Bakkegaards marker nær gården dyrker vi bl.a. korn til foderproduktionen til vores grise. Vi har en harmonisk drift, hvor vi selv producerer det foder, vi har brug for.

Udover dyrkning af korn til eget forbrug, dyrker vi tre afgrøder: Frø, raps og sukkerroer. Disse tre afgrøder kan du læse mere om nedenfor ved at trykke på linket.

Kontakt os for mere information

Du er velkommen til at kontakte Bakkegaard Svineproduktion, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores svineproduktion og landbrug. Vi ser frem til din henvendelse.