Afgrøder i Korsør

Nedenfor kan du læse om vores afgrøder på Bakkegaard i Korsør.

Vores afgrøder i Korsør

På Bakkegaard beskæftiger vi os med to dele: Svineproduktion og landbrug. Vi har marker nær gården, der svarer til ca. 600 ha, hvor vi primært producerer korn til foderproduktionen til vores grise. 

Vi har altid ønsket at have en harmonisk drift, hvor vi selv producerer det foder, vi har brug for. Det er lykkes den dag i dag. Derudover laver vi al vores markarbejde selv og har egne maskiner til arbejdet. 

Udover dyrkning af korn til eget forbrug, dyrker vi tre afgrøder: Frø, raps og sukkerroer. Disse tre afgrøder kan du læse mere om nedenfor på denne side. 

Frø

Vores første afgrøde er frøgræs. Der er stor produktion af græs-, kløver- og havefrø i Danmark, og danske landmænd står for omkring 50% af EU’s samlede produktion af græsfrø. 

Der dyrkes almindeligvis 60.000-80.000 ha græsfrø om året i Danmark. Grunden til, at Danmark er særlig velegnet til frøproduktion, er bl.a. på grund af vores klima. 

Græsfrø anvendes hovedsageligt til tre segmenter:

  • Foder til kvæg, heste, får m.m.
  • Græsplæner til f.eks. boldarealer, golfbaner, parker m.m.
  • Private græsplæner

Raps

Vores anden afgrøde er raps. Raps har en stor vækst i efteråret og er karakteristisk på sine gule blomster, der vokser på en 100-140 cm høj plante. Raps er en meget populær afgrøde, og i 2015 var raps den tredje mest populære afgrøde hos danske landmænd. 

Man anvender raps til produktion af olie, især som madolie i Danmark. Den udvindes af rapsfrøene og er blevet et vigtigt alternativ til andre madolier med et relativt højt indhold af bl.a. umættede fedtsyrer. Det er også muligt at anvende rapsolie som motorbrændstof og brændsel, hvilket dog kun gøres i et begrænset omfang i Danmark. 

Resterne, der er tilbage efter presningen af rapsfrøene, kaldes en “rapskage” og er meget velegnet som foder til husdyr, da det har et højt indhold af protein. 

Sukkerroer

Vores tredje afgrøde er sukkerroer. I Danmark er der ca. 1.000 landmænd, der dyrker roer til produktion af sukker, og der dyrkes omkring 33.000 ha sukkerroer om året.

Sukkeret bliver leveret til sukkerfabrikker, hvor sukkeret udvindes af roerne, og der bliver årligt produceret mellem 400.000 og 450.000 tons sukker ud af 2,3-2,5 mio. tons roer. 

I verden bliver 75% af alt sukker produceret på basis af sukkerrør. På grund af klimaet kan vi i Norden kun dyrke sukkerroer, og derfor er det ved denne fremgangsmåde, at vi fremstiller sukker.  

Kontakt os for mere information om vores afgrøder og landbrug

Du er velkommen til at kontakte Bakkegaard Svineproduktion, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om vores svineproduktion og landbrug. Vi ser frem til din henvendelse.